nový tlačový stroj

EPSON SC40600

Táto vysokokvalitná, presná a produktívna tlačiareň pútačov a reklamných materiálov umožňuje vytvárať rôzne pútače a reklamné materiály s profesionálnou kvalitou.

Dômyselný systém manipulácie s podkladovými materiálmi zaručuje špičkovú tlač s bezkonkurenčnou presnosťou. Vďaka vysokopokročilému systému automatickej regulácie prítlaku (AD-ATC), podávacím valčekom so širokým priemerom a antistatickým pružným prítlačným valčekom sa optimalizuje proces podávania médií a presnosť tlače.
nová technológia pre dokonalú lamináciu

easymount 1600sh

Easymount 1600 s ohrievaným horným valcom je konštruovaný pre výkon a je posadený na robustnej konštrucii. Pokročilé funkcie umožňujú lamináciu a kašírovanie substrátov. Veľkoformátový Easymount umožňuje spoločnostiam väčšiu kapacitu tým, že umožňuje ponúknuť svojim zákazníkom kompletné služby. Ideálny pre lamináciu plagátov, grafiky, vonkajšieho značenia atď. Laminátor je vhodný na produkčné využitie.

reklama polygraf 2020

odloženie výstavy na október kvôli pandémií , viac info na:

ttps://reklama-fair.cz/aktuality/detail?id=21047&utm_source=13715&utm_medium=w

reklama polygraf 2019

pravidelná navšteva výstavy polygraf v Prahe kde každoročne vystavujú novinky zo sveta signmaking-u popredný predajcovia a výrobcovia materiálov a technológií na tlač a výrobu reklamy

školenie carwraping

účasť na školení celopolepov od autorizovaného predajcu 3M

reklama polygraf 2015

  • dalšia z návštev výstavy signmakingu, tento krát dvojdňová spojená s návštevou u dodávateľa
  • ako každý rok, aj tento rok výstava nesklamala a priniesla množstvo zaujímavých informácií predovšetkým z oblasti inovacií technológií ale aj fólií pre car wraping.