PREVÁDZKOVATEĽ:

372 DPI s.r.o.

FAKTURAČNÁ & DODACIA ADRESA:
372 DPI s.r.o.
Vlčie Hrdlo 1037/73

821 07 Bratislava
Slovensko

IČO: 54 506 212
DIČ: 2121726629
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 160606/B

ČSOB Banka: 4030595162 / 7500
IBAN / SWIFT : SK81 7500 0000 0040 3059 5162 / CEKOSKBX

jato@vytlacim.sk

NAJNOVŠIE VIDEÁ